• Dnes je
  Pondelok 16. 7. 2018
  • jún 2018
    • 13
    • Str
    • Exkurzia Bratislava - Viedeň
    • 13.-15. 6.
    • Novinky
    • 08
    • Pia
    • 4.A
    • 8. 6.
     2
    • Školský výlet
    • 08
    • Pia
    • 4.A
    • 8. 6.
    • Školský výlet
    • 06
    • Str
    • Poď športovať !
    • 6. 6. 2018
    • Novinky
    • 06
    • Str
    • Maľujte s PRIMALEXom !
    • 6. 6. 2018
    • Novinky
    • 01
    • Pia
    • Deň detí
    • 1. 6.
    • Modul: Kalendár
  • máj 2018
    • 23
    • Str
    • Výsledky overovania cudzojazyčných spôsobilostí a psychologického testu
    • 23. 5. 2018
    • Novinky
    • 14
    • Pon
    • Louny privítali žiakov z Lučenca
    • 14.-17. 5.
    • Novinky
  • Kontakty

   • Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec
   • skola@zsvajanlc.edu.sk
   • Tajomníčka školy, sekretariát: 047/4333794 Bočíková Zuzana, Personalistka školy: 047/4333794 Šandorová Božena, Riaditeľka školy: 047/4512691 Mgr. Kamenská Jana, Zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň: 047/4512692 Mgr. Štrbková Jana, Zástupkyňa riaditeľky pre II. stupeň: 047/4512692 Mgr. Pinzíková Soňa, Školská jedáleň: 047/4333786 Bc. Albertová Valéria.
   • Ulica Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec
  • Prihlásenie