Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec

Prihlásenie

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  Dielňa DIEu Mgr. Monika Gyenesová
  Elektroučebňa ELEu Rozvrh
  Knižnica - učebňa PC POCu-KN
  Počítačová učebňa - malá POCu-M
  Počítačová učebňa - veľká POCu-V
  Telocvičňa malá TEVu-M
  Telocvičňa veľká TEVu-V
  Učebňa cudzích jazykov CUJu
  Učebňa etickej výchovy ETVu
  Učebňa fyziky FYZu
  Učebňa hudobnej výchovy HUVu
  Učebňa chémie CHEu
  Učebňa prírodopisu PRIu
  Učebňa rodinnej výchovy - kuchynka RDVu
  Učebňa výtvarnej výchovy VYVu

© aScAgenda 2018.0.1078 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2017