Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec

Prihlásenie

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec
Email školy: skola@zsvajanlc.edu.sk
Telefón: Tajomníčka školy, sekretariát: 047/4333794
Bočíková Zuzana,
Personalistka školy: 047/4333794
Šandorová Božena,

Riaditeľka školy: 047/4512691
Mgr. Kamenská Jana,

Zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň: 047/4512692
Mgr. Štrbková Jana,
Zástupkyňa riaditeľky pre II. stupeň: 047/4512692
Mgr. Pinzíková Soňa,

Školská jedáleň: 047/4333786
Bc. Albertová Valéria.
Adresa školy: Ulica Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec

Mapa