Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec

Prihlásenie

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Angličtina hrou 2 (5.A, 5.B) Antovová Jana
Angličtina hrou I - II (1.A, 1.B, 1.C) Borošová Miriam
Angličtina hrou III (3.A) Borošová Miriam
Angličtina s úsmevom (4.B) Štrbková Jana
Babinec (4.A) Schullerová Katarína
Biologický krúžok Lőkeová Karin
Bzučoviny (5.-9. roč.) Pinzíková Soňa
Cestoviny (8.A) Fízeľová Miroslava
Čítam, čítaš, čítajme spolu (5.A) Pápayová Iveta
Doučovanie slovenčiny (9.C) Mičiniaková Michaela
Džudo Bokor Michal
Hovorenie is easy (7.C) Gulánová Bronislava
Hravá technika (5.-9. roč.) Gyenesová Monika
Hravé popoludnie (1.C) Zubová Adriana
Info Mat Fyz (7.-8. roč.) Papcunová Iveta
Kolektívne športy (5.-9. roč., 9.A) Čemanová Zuzana
Máme radi slovenčinu (8.B) Goljanová Zuzana
Matematický krúžok Mazúchová Mária
Matematika hrou (8.C) Zacharová Antónia
Matematika hrou I (6.C) Mazúchová Mária
Matematika na dlani (9.C) Bernáthová Iveta
Miniroztlieskavačky Brunnerová Kristína
Novohrad môj domov (9.A, 9.B) Szőkeová Katarína
Príprava na testovanie z matematiky (9.B) Šimov Dušan
Rozhlasový (5.-9. roč.) Hrončeková Anna
Slovenčina a Matematika netradične (2.C) Líšková Stanislava
Slovenčina hrou (4.B) Vrbiniaková Renata
Slovenčína KRÍŽOM-KRÁŽOM (6.B) Holý Matej
Slovenčina s ľahkosťou (7.B) Szőkeová Katarína
Slovenčina vážne (9.B) Hrončeková Anna
Stolný tenis Adámek Jaroslav
Šachový Malatinec Emil
Šikovná ihla (5.-9. roč.) Gyenesová Monika
Šikovné ruky Procházková Soňa
Šikovníček (2.A) Ráczová Margaréta
Športové Hry (4.A, 4.B, 4.C) Schullerová Katarína
Športové Hry (9.B) Krnáč Marian
Športové Hry 5.-6. (CH) Krnáč Marian
Tajomstvo našej kuchyne Andrea Líšková
Tretiacke "ČO JA VIEM" (3.B) Sujová Marianna
Tretiacke "VŠELIČO" (3.A) Grendová Andrea
Tvorivé práce (5.-9. roč.) Gyenesová Monika
Veselá všehochuť (3.C) Leicherová Miroslava
Vševedko (1.A) Drozdová Lea
Vševedko I (2.B) Liachová Erika
Vševedko II (1.B) Hudecová Eva
Vševedko III (4.C) Šestinová Ľubica
Zdravotnícky krúžok Čemanová Lucia
Zumbáčik Zubová Adriana
Zvonček (1.-9. roč.) Goljanová Zuzana

© aScAgenda 2018.0.1078 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2017