Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec

Prihlásenie

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Anglický jazyk netradične (2. stupeň) Pápayová Iveta
Angličtina hrou (1.C) Líšková Stanislava
Angličtina s úsmevom (2.-3.roč.) Štrbková Jana
Angličtinárik (4.-5.roč) Leicherová Miroslava
Čítajme spolu (5.C) Hrončeková Anna
Digitálna matematika (9.A) Bernáthová Iveta
Dramatický krúžok (2.stupeň) Mičianiková Michaela
Džudo Bokor Michal
Ekologický (4.B) Grendová Andrea
Ekologický (5. roč.) Lőkeová karin
Ekologický (6.B) Paľaga Miroslav
Ekologický (7.A) Fízeľová Miroslava
Ekologický (7.B) Goljanová Zuzana
Ekologický (8.roč.) Krnáč Marian
Ekologický (9.C) Banašová Beata
Hravá technika (5.-9.roč.) Gyenešová Monika
Matematický (8.A) Lőkeová Karin
Matematický (9.roč.) Mazúchová Mária
Matematika hrou (7.roč.) Zacharová Antónia
Matematika hrou (8.C) Bernáthová Iveta
Nemčina hrou (9.roč.) Fízeľová Miroslava
Novohrad môj domov (tradície) Szőkeová Katarína
Redakčný krúžok - Bzučoviny Pinzíková Soňa
Regionálny (5.C) Schullerová Katarína
Regionálny 1 (1.roč.) Ráczová Margaréta
Rozhlasový (6.-9.roč) Hrončeková Anna
Slovenčina a matematika netradične (1.C) Líšková Stanislava
Slovenský jazyk pre deviatakov Szőkeová Katarína
Stolný tenis Adámek Jaroslav
Šachový Malatinec Emil
Španielčina Mičko
Športové hry - dievčatá (5.-9.roč.) Čemanová Zuzana
Športové hry - chlapci (5.-9.roč.) Krnáč Marian
Športové hry (3.B) Vrbiniaková Renata
Športové hry (3.roč.) Schullerová Katarína
Tvorivá výtvarná výchova (5.-9.roč.) Banašová Beata
Varenie - pečenie (2.stupeň) Líšková Andrea
Veda nás baví (6.-7.roč.) Papcunová Iveta
Vrabček - ľudové tance (2:-3.roč.) Hudecová Eva
Vševedko (2.B) Drozdová Lea
Vševedko (3.C) Šestinová Ľubica
Zábavná angličtina (2.stupeň) Gulánová Bronislava
Zdravotnícky (2.stupeň) Čemanová Lucia
Zumbáčik Zubová Adriana
Zvonček (2.stupeň) Goljanová Zuzana

© aScAgenda 2018.0.1058 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.08.2017