Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Objednávateľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 07/2015 Výzva na predkladanie ponúk podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Predmet zákazky:"Vegetačná strecha" 3 793.12 bez DPH 14.10.2015 28.10.2015 20.11.2015 03.11.2015 Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 06/2015 Výzva na predkladanie ponúk podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Predmet zákazky:"Vegetačná strecha" s DPH 20.08.2015 31.08.2015 15.09.2015 Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 05/2015 Výzva na predkladanie ponúk podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Predmet zákazky: „Občerstvenie pre účastníkov otváracej konferencie“ s DPH 10.04.2015 15.04.2015 22.04.2015 Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Zmena termínu výberového konania na predmet zákazky:"Občerstvenie pre účastníkov otváracej konferencie". Výberové konanie sa uskutoční dňa 15. 04. 2015 o 16:00 hod. s DPH 10.04.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 04/2015 Výzva na predkladanie ponúk podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Predmet zákazky: "Jazierko" s DPH 24.03.2015 30.03.2015 02.04.2015 Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 03/2015 Výzva na predkladanie ponúk - zákazka s nízkou hodnotou. Predmet zákazky: "Ubytovanie" s DPH 19.03.2015 23.03.2015 Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 02/2015 Výzva na predkladanie ponúk - zákazka s nízkou hodnotou. Predmet zákazky: "Vzrastlé stromy" s DPH 05.03.2015 12.03.2015 16.03.2015 Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2015 Výzva na predkladanie ponúk podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Predmet zákazky: „Zberné nádoby na dažďovú vodu“ s DPH 09.02.2015 27.02.2015 09.03.2015 Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec
  • Kontakty

   • Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec
   • skola@zsvajanlc.edu.sk
   • Tajomníčka školy, sekretariát: 047/4333794 Bočíková Zuzana, Personalistka školy: 047/4333794 Šandorová Božena, Riaditeľka školy: 047/4512691 Mgr. Kamenská Jana, Zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň: 047/4512692 Mgr. Štrbková Jana, Zástupkyňa riaditeľky pre II. stupeň: 047/4512692 Mgr. Pinzíková Soňa, Školská jedáleň: 047/4333786 Bc. Albertová Valéria.
   • Ulica Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec
  • Prihlásenie