• Zoznam žiakov

   • Lara Aláčová
   • Lara Aláčová1.A
   • Kristína Balážová
   • Kristína Balážová1.A
   • Juraj Bozó
   • Juraj Bozó1.A
   • Adam Debnár
   • Adam Debnár1.A
   • Gabriel Faršang
   • Gabriel Faršang1.A
   • Vanda Holasová
   • Vanda Holasová1.A
   • Bianka Jančušková
   • Bianka Jančušková1.A
   • Lucia Kmeťová
   • Lucia Kmeťová1.A
   • Filip Kučera
   • Filip Kučera1.A
   • Richard Liška
   • Richard Liška1.A
   • Viktória Mišovičová
   • Viktória Mišovičová1.A
   • Margaréta Nociarová
   • Margaréta Nociarová1.A
   • Matej Pavko
   • Matej Pavko1.A
   • Natália Polomská
   • Natália Polomská1.A
   • Silvia Porubiaková
   • Silvia Porubiaková1.A
   • Daniel Spáč
   • Daniel Spáč1.A
   • Dorota Šinková
   • Dorota Šinková1.A
   • Maxim Šípek
   • Maxim Šípek1.A
   • Eliana Teleková
   • Eliana Teleková1.A
   • Terézia Tisovčíková
   • Terézia Tisovčíková1.A
  • Kontakty

   • Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec
   • skola@zsvajanlc.edu.sk
   • Tajomníčka školy, sekretariát: 047/4333794 Bočíková Zuzana, Personalistka školy: 047/4333794 Šandorová Božena, Riaditeľka školy: 047/4512691 Mgr. Kamenská Jana, Zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň: 047/4512692 Mgr. Štrbková Jana, Zástupkyňa riaditeľky pre II. stupeň: 047/4512692 Mgr. Pinzíková Soňa, Školská jedáleň: 047/4333786 Bc. Albertová Valéria.
   • Ulica Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec
  • Prihlásenie