Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec

Prihlásenie

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Jana Kamenská Kam Zástupkyňa
kamenskaj@gmail.com
 
 
Mgr. Soňa Pinzíková Pinz Zástupkyňa
Vedie krúžok: Redakčný krúžok - Bzučoviny
sonpin2@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Štrbková Štr Zástupkyňa
Vedie krúžok: Angličtina s úsmevom (2.-3.roč.)
jstrbkova@centrum.sk
 
 
PaedDr. Beata Banašová Ban Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Vedie krúžok: Ekologický (9.C)
Vedie krúžok: Tvorivá výtvarná výchova (5.-9.roč.)
b.banasova@gmail.com
 
 
Jana Bariaková Asistentka učiteľa
bariakova@cerntrum.sk
 
 
Mgr. Iveta Bernáthová Ber Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Vedie krúžok: Digitálna matematika (9.A)
Vedie krúžok: Matematika hrou (8.C)
betniivet@gmail.com
 
 
Miriam Bokorová Bok Vychovávateľka
m.bokorova@centrum.ak
 
 
Bc. Patrícia Cerovská Asistentka učiteľa
miska.cerovska@gmail.com
 
 
Mgr. Lucia Čemanová ČemL Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Vedie krúžok: Zdravotnícky (2.stupeň)
 
 
Mgr. Zuzana Čemanová ČemZ Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 9.A
Vedie krúžok: Športové hry - dievčatá (5.-9.roč.)
 
 
Mgr. Lea Drozdová Dro Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 3.B
Vedie krúžok: Vševedko (2.B)
 
 
Ing. RNDr. Miroslava Fízeľová Fíz Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 8.A
Vedie krúžok: Ekologický (7.A)
Vedie krúžok: Nemčina hrou (9.roč.)
 
 
Mgr. Zuzana Goljanová Gol Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 8.B
Vedie krúžok: Ekologický (7.B)
Vedie krúžok: Zvonček (2.stupeň)
 
 
Mgr. Andrea Grendová Gre Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 5.B
Vedie krúžok: Ekologický (4.B)
 
 
Katarína Gubovičová Gub Vychovávateľka
 
 
Mgr. Bronislava Gulánová Gul Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 7.C
Vedie krúžok: Zábavná angličtina (2.stupeň)
gulanova@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Gyenesová Gye Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Vedie krúžok: Hravá technika (5.-9.roč.)
Kabinet: Dielňa
 
 
Mgr. Matej Holý Hol Učiteľ 2. stupňa ZŠ
Triedny učiteľ: 6.B
matej77gmail.com
 
 
Jana Horáčeková Asistentka učiteľa
janamartinska@centrum.sk
 
 
Mgr. Ľudovít Hroboň Učiteľ 2. stupňa ZŠ
 
 
Mgr. Anna Hrončeková HrA Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Vedie krúžok: Čítajme spolu (5.C)
Vedie krúžok: Rozhlasový (6.-9.roč)
ahroncekova@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Hudecová Hud Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 3.C
Vedie krúžok: Vrabček - ľudové tance (2:-3.roč.)
eva.hudecova@post.sk
 
 
Eva Chamuľová Cha Vychovávateľka
e.chamulova@gmail.com
 
 
Anita Jašková Vychovávateľka
anita.jaskova@stonline.sk
 
 
Mgr. Marta Kováčová Asistentka učiteľa
martakovacova75@gmail.com
 
 
Mgr. Marian Krnáč Krn Učiteľ 2. stupňa ZŠ
Triedny učiteľ: 9.B
Vedie krúžok: Ekologický (8.roč.)
Vedie krúžok: Športové hry - chlapci (5.-9.roč.)
mk.taschu@gmail.com
 
 
Mgr. Miroslava Leicherová Lei Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Vedie krúžok: Angličtinárik (4.-5.roč)
mirkaleich@gmail.com
 
 
PaedDr. Erika Liachová Lia Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 2.B
erika54@post.sk
 
 
PaedDr. Stanislava Líšková Líš Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 2.C
Vedie krúžok: Angličtina hrou (1.C)
Vedie krúžok: Slovenčina a matematika netradične (1.C)
stanislavaliskova@gmail.com
 
 
Mgr. Karin Lőkeová Lők Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 6.A
Vedie krúžok: Ekologický (5. roč.)
Vedie krúžok: Matematický (8.A)
lokekarin@centrum.sk
 
 
Mgr. Mária Mazúchová Maz Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 6.C
Vedie krúžok: Matematický (9.roč.)
 
 
Mgr. Michaela Mičianiková Mič Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 9.C
Vedie krúžok: Dramatický krúžok (2.stupeň)
michaela_micianikova@centrum:sk
 
 
Mgr. Miroslav Paľaga Paľ Učiteľ 2. stupňa ZŠ
Triedny učiteľ: 7.B
Vedie krúžok: Ekologický (6.B)
 
 
Mgr. Iveta Pápayová Páp Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Vedie krúžok: Anglický jazyk netradične (2. stupeň)
papayova1@centrum.sk
 
 
Mgr. Iveta Papcunová Papc Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 7.A
Vedie krúžok: Veda nás baví (6.-7.roč.)
i.papcun@gmail.com
 
 
Ing. Mária Pavková Ďurišková Asistentka učiteľa
majka.dur@gmail.com
 
 
Ing. Soňa Procházková PrS Asistentka učiteľa
prochazkovasona@zoznam.sk
 
 
Margaréta Ráczová Rácz Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 2.A
Vedie krúžok: Regionálny 1 (1.roč.)
 
 
Katarína Schullerová Sch Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 4.A
Vedie krúžok: Regionálny (5.C)
Vedie krúžok: Športové hry (3.roč.)
schullerovak@azet.sk
Foto Mgr. Marianna Sujová Suj Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 5.A
sujmariana@szm.sk
 
 
Mgr. Katarína Szőkeová Sző Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Vedie krúžok: Novohrad môj domov (tradície)
Vedie krúžok: Slovenský jazyk pre deviatakov
 
 
Mgr. Ľubica Šestinová Šes Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 4.C
Vedie krúžok: Vševedko (3.C)
 
 
Renata Štaudingerová Šta Vychovávateľka
stanci@atlas.sk
 
 
Mgr. Radka Veľková Asistentka učiteľa
radka.velkova@gmail.com
 
 
Mgr. Renata Vrbiniaková Vrb Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 4.B
Vedie krúžok: Športové hry (3.B)
vrbiniakova@zoznam.sk
 
 
Mgr. Antónia Zacharová Zach Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 8.C
Vedie krúžok: Matematika hrou (7.roč.)
zacharovaa@centrum.sk
 
 
Mgr. Adriana Zubová Zub Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 3.A
Vedie krúžok: Zumbáčik
azubov8@gmail.com

© aScAgenda 2018.0.1058 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.08.2017

Voľné miesta na našej škole