Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec

Prihlásenie

Zoznam učiteľov

E-mail
Foto Mgr. Ľudmila Lacová Lac Rozvrh
Riaditeľka
ludmila.lacova@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Kamenská Kam Rozvrh
Zástupkyňa
kamenskaj@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Štrbková Štr Rozvrh
Zástupkyňa
Vedie krúžok: Angličtina s úsmevom (2.-3.roč.)
jstrbkova@centrum.sk
 
 
PaedDr. Beata Banašová Ban Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 9.C
Vedie krúžok: Ekologický (9.C)
Vedie krúžok: Tvorivá výtvarná výchova (5.-9.roč.)
b.banasova@gmail.com
 
 
Jana Bariaková Rozvrh
Asistentka učiteľa
bariakova@cerntrum.sk
 
 
Mgr. Iveta Bernáthová Ber Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 9.A
Vedie krúžok: Digitálna matematika (9.A)
Vedie krúžok: Matematika hrou (8.C)
betniivet@gmail.com
 
 
Miriam Bokorová Bok Vychovávateľka
m.bokorova@centrum.ak
 
 
Bc. Patrícia Cerovská Asistentka učiteľa
miska.cerovska@gmail.com
 
 
Mgr. Lucia Čemanová ČemL Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 9.B
Vedie krúžok: Zdravotnícky (2.stupeň)
 
 
Mgr. Zuzana Čemanová ČemZ Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 8.A
Vedie krúžok: Športové hry - dievčatá (5.-9.roč.)
 
 
Mgr. Lea Drozdová Dro Rozvrh
Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 2.B
Vedie krúžok: Vševedko (2.B)
 
 
Ing. RNDr. Miroslava Fízeľová Fíz Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 7.A
Vedie krúžok: Ekologický (7.A)
Vedie krúžok: Nemčina hrou (9.roč.)
 
 
Mgr. Zuzana Goljanová Gol Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 7.B
Vedie krúžok: Ekologický (7.B)
Vedie krúžok: Zvonček (2.stupeň)
 
 
Mgr. Andrea Grendová Gre Rozvrh
Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 4.B
Vedie krúžok: Ekologický (4.B)
 
 
Katarína Gubovičová Gub Vychovávateľka
 
 
Mgr. Bronislava Gulánová Gul Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 6.C
Vedie krúžok: Zábavná angličtina (2.stupeň)
gulanova@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Gyenesová Gye Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Vedie krúžok: Hravá technika (5.-9.roč.)
Kabinet: Dielňa
 
 
Mgr. Matej Holý Hol Rozvrh
Učiteľ 2. stupňa ZŠ
Triedny učiteľ: 5.B
matej77gmail.com
 
 
Jana Horáčeková Asistentka učiteľa
janamartinska@centrum.sk
 
 
Mgr. Ľudovít Hroboň Rozvrh
Učiteľ 2. stupňa ZŠ
 
 
Mgr. Anna Hrončeková HrA Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Vedie krúžok: Čítajme spolu (5.C)
Vedie krúžok: Rozhlasový (6.-9.roč)
ahroncekova@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Hudecová Hud Rozvrh
Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 2.C
Vedie krúžok: Vrabček - ľudové tance (2:-3.roč.)
eva.hudecova@post.sk
 
 
Eva Chamuľová Cha Vychovávateľka
e.chamulova@gmail.com
 
 
Anita Jašková Vychovávateľka
anita.jaskova@stonline.sk
 
 
Mgr. Marta Kováčová Asistentka učiteľa
martakovacova75@gmail.com
 
 
Mgr. Marian Krnáč Krn Rozvrh
Učiteľ 2. stupňa ZŠ
Triedny učiteľ: 8.B
Vedie krúžok: Ekologický (8.roč.)
Vedie krúžok: Športové hry - chlapci (5.-9.roč.)
mk.taschu@gmail.com
 
 
Mgr. Miroslava Leicherová Lei Rozvrh
Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Vedie krúžok: Angličtinárik (4.-5.roč)
mirkaleich@gmail.com
 
 
PaedDr. Erika Liachová Lia Rozvrh
Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 1.B
erika54@post.sk
 
 
PaedDr. Stanislava Líšková Líš Rozvrh
Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 1.C
Vedie krúžok: Angličtina hrou (1.C)
Vedie krúžok: Slovenčina a matematika netradične (1.C)
stanislavaliskova@gmail.com
 
 
Mgr. Karin Lőkeová Lők Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 5.A
Vedie krúžok: Ekologický (5. roč.)
Vedie krúžok: Matematický (8.A)
lokekarin@centrum.sk
 
 
Mgr. Katarína Malatincová Učiteľka 2. stupňa ZŠ
malatincova.k@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Mazúchová Maz Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 5.C
Vedie krúžok: Matematický (9.roč.)
 
 
Mgr. Miroslava Miadoková Mia Učiteľka 2. stupňa ZŠ
 
 
Mgr. Michaela Mičianiková Mič Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 8.C
Vedie krúžok: Dramatický krúžok (2.stupeň)
michaela_micianikova@centrum:sk
 
 
Mgr. Ľubica Morková Mork Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
lubamorkova@gmail.com
 
 
Mgr. Miroslav Paľaga Paľ Rozvrh
Učiteľ 2. stupňa ZŠ
Triedny učiteľ: 6.B
Vedie krúžok: Ekologický (6.B)
 
 
Mgr. Iveta Pápayová Páp Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Vedie krúžok: Anglický jazyk netradične (2. stupeň)
papayova1@centrum.sk
 
 
Mgr. Iveta Papcunová Papc Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 6.A
Vedie krúžok: Veda nás baví (6.-7.roč.)
i.papcun@gmail.com
 
 
Ing. Mária Pavková Ďurišková Asistentka učiteľa
majka.dur@gmail.com
 
 
Mgr. Soňa Pinzíková Pinz Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Vedie krúžok: Redakčný krúžok - Bzučoviny
sonpin2@gmail.com
 
 
Anna Porubiaková Vychovávateľka
annaporubiak@gmail.com
 
 
Ing. Soňa Procházková PrS Rozvrh
Asistentka učiteľa
prochazkovasona@zoznam.sk
 
 
Margaréta Ráczová Rácz Rozvrh
Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 1.A
Vedie krúžok: Regionálny 1 (1.roč.)
 
 
Katarína Schullerová Sch Rozvrh
Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 3.A
Vedie krúžok: Regionálny (5.C)
Vedie krúžok: Športové hry (3.roč.)
schullerovak@azet.sk
Foto Mgr. Marianna Sujová Suj Rozvrh
Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 4.A
sujmariana@szm.sk
 
 
Mgr. Katarína Szőkeová Sző Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Vedie krúžok: Novohrad môj domov (tradície)
Vedie krúžok: Slovenský jazyk pre deviatakov
 
 
Mgr. Ľubica Šestinová Šes Rozvrh
Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 3.C
Vedie krúžok: Vševedko (3.C)
 
 
Renata Štaudingerová Šta Vychovávateľka
stanci@atlas.sk
 
 
Olívia Vargová VaO Vychovávateľka
 
 
Mgr. Radka Veľková Asistentka učiteľa
radka.velkova@gmail.com
 
 
Mgr. Magdaléna Volná Vol Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
magdalena.volna@gmail.com
 
 
Mgr. Renata Vrbiniaková Vrb Rozvrh
Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 3.B
Vedie krúžok: Športové hry (3.B)
vrbiniakova@zoznam.sk
 
 
Mgr. Antónia Zacharová Zach Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 7.C
Vedie krúžok: Matematika hrou (7.roč.)
zacharovaa@centrum.sk
 
 
Mgr. Adriana Zubová Zub Rozvrh
Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 2.A
Vedie krúžok: Zumbáčik
azubov8@gmail.com

© aScAgenda 2017.0.1048 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2017

Voľné miesta na našej škole