Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec

Prihlásenie

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Jana Kamenská Kam Rozvrh
Riaditeľka
kamenskaj@gmail.com
 
 
Mgr. Soňa Pinzíková Pinz Rozvrh
Zástupkyňa
Vedie krúžok: Bzučoviny (5.-9. roč.)
sonpin2@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Štrbková Štr Rozvrh
Zástupkyňa
Vedie krúžok: Angličtina s úsmevom (4.B)
jstrbkova@centrum.sk
 
 
Mgr. Jana Antovová Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 5.B
Vedie krúžok: Angličtina hrou 2 (5.A, 5.B)
jana.antovova@centrum.sk
 
 
PaedDr. Beata Banašová Ban Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
b.banasova@gmail.com
 
 
Mgr. Iveta Bernáthová Ber Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Vedie krúžok: Matematika na dlani (9.C)
betniivet@gmail.com
 
 
Dominika Bešinová Rozvrh
Asistentka učiteľa
majusko99@gmail.com
 
 
Miriam Bokorová Bok Rozvrh
Vychovávateľka
m.bokorova@centrum.ak
 
 
Ing. Miriam Borošová Rozvrh
Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Vedie krúžok: Angličtina hrou I - II (1.A, 1.B, 1.C)
Vedie krúžok: Angličtina hrou III (3.A)
borosova.m@centrum.ck
 
 
Kristína Brunnerová Asistentka učiteľa
Vedie krúžok: Miniroztlieskavačky
kristibrundo@gmail.com
 
 
Mgr. Lucia Čemanová ČemL Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 5.C
Vedie krúžok: Zdravotnícky krúžok
 
 
Mgr. Zuzana Čemanová ČemZ Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 9.A
Vedie krúžok: Kolektívne športy (5.-9. roč., 9.A)
 
 
Mgr. Miroslava Čertíková Matúšková Učiteľka 2. stupňa ZŠ
m.miroslava@centrum.sk
 
 
Mgr. Lea Drozdová Dro Rozvrh
Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 1.A
Vedie krúžok: Vševedko (1.A)
 
 
Ing. RNDr. Miroslava Fízeľová Fíz Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 8.A
Vedie krúžok: Cestoviny (8.A)
 
 
Mgr. Zuzana Goljanová Gol Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 8.B
Vedie krúžok: Máme radi slovenčinu (8.B)
Vedie krúžok: Zvonček (1.-9. roč.)
 
 
Mgr. Andrea Grendová Gre Rozvrh
Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 3.A
Vedie krúžok: Tretiacke "VŠELIČO" (3.A)
 
 
Katarína Gubovičová Gub Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Bronislava Gulánová Gul Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 7.C
Vedie krúžok: Hovorenie is easy (7.C)
gulanova@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Gyenesová Gye Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Vedie krúžok: Hravá technika (5.-9. roč.)
Vedie krúžok: Šikovná ihla (5.-9. roč.)
Vedie krúžok: Tvorivé práce (5.-9. roč.)
Kabinet: Dielňa
 
 
Aksana Hlivar Učiteľka 2. stupňa ZŠ
akssi@tut.by
 
 
Mgr. Matej Holý Hol Rozvrh
Učiteľ 2. stupňa ZŠ
Triedny učiteľ: 6.B
Vedie krúžok: Slovenčína KRÍŽOM-KRÁŽOM (6.B)
matej77gmail.com
 
 
Jana Horáčeková Rozvrh
Vychovávateľka
janamartinska@centrum.sk
 
 
Mgr. Ľudovít Hroboň Rozvrh
Učiteľ 2. stupňa ZŠ
 
 
Mgr. Anna Hrončeková HrA Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Vedie krúžok: Rozhlasový (5.-9. roč.)
Vedie krúžok: Slovenčina vážne (9.B)
ahroncekova@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Hudecová Hud Rozvrh
Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 1.B
Vedie krúžok: Vševedko II (1.B)
eva.hudecova@post.sk
 
 
Eva Chamuľová Cha Rozvrh
Vychovávateľka
e.chamulova@gmail.com
 
 
Mgr. Marta Kováčová Rozvrh
Asistentka učiteľa
martakovacova75@gmail.com
 
 
Mgr. Marian Krnáč Krn Rozvrh
Učiteľ 2. stupňa ZŠ
Triedny učiteľ: 9.B
Vedie krúžok: Športové Hry (9.B)
Vedie krúžok: Športové Hry 5.-6. (CH)
mk.taschu@gmail.com
 
 
Mgr. Michaela Kučerová Rozvrh
Vychovávateľka
Michaela.Rapcanova@centrum.sk
 
 
Mgr. Miroslava Leicherová Lei Rozvrh
Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 3.C
Vedie krúžok: Veselá všehochuť (3.C)
mirkaleich@gmail.com
 
 
PaedDr. Erika Liachová Lia Rozvrh
Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 2.B
Vedie krúžok: Vševedko I (2.B)
erika54@post.sk
 
 
Kristína Likavcová Rozvrh
Vychovávateľka
likika13@gmail.com
 
 
PaedDr. Stanislava Líšková Líš Rozvrh
Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 2.C
Vedie krúžok: Slovenčina a Matematika netradične (2.C)
stanislavaliskova@gmail.com
 
 
Mgr. Karin Lőkeová Lők Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 6.A
Vedie krúžok: Biologický krúžok
lokekarin@centrum.sk
 
 
Mgr. Mária Mazúchová Maz Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 6.C
Vedie krúžok: Matematický krúžok
Vedie krúžok: Matematika hrou I (6.C)
 
 
Mgr. Michaela Mičianiková Mič Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 9.C
Vedie krúžok: Doučovanie slovenčiny (9.C)
michaela_micianikova@centrum:sk
 
 
Mgr. Miroslav Paľaga Paľ Rozvrh
Učiteľ 2. stupňa ZŠ
Triedny učiteľ: 7.B
 
 
Mgr. Iveta Pápayová Páp Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 5.A
Vedie krúžok: Čítam, čítaš, čítajme spolu (5.A)
papayova1@centrum.sk
 
 
Mgr. Iveta Papcunová Papc Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 7.A
Vedie krúžok: Info Mat Fyz (7.-8. roč.)
i.papcun@gmail.com
 
 
Ing. Mária Pavková Ďurišková Asistentka učiteľa
majka.dur@gmail.com
 
 
Ing. Soňa Procházková PrS Rozvrh
Asistentka učiteľa
Vedie krúžok: Šikovné ruky
prochazkovasona@zoznam.sk
 
 
Margaréta Ráczová Rácz Rozvrh
Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 2.A
Vedie krúžok: Šikovníček (2.A)
 
 
Katarína Schullerová Sch Rozvrh
Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 4.A
Vedie krúžok: Babinec (4.A)
Vedie krúžok: Športové Hry (4.A, 4.B, 4.C)
schullerovak@azet.sk
 
 
Mgr. Veronika Slašťanová Rozvrh
Asistentka učiteľa
slastanovaveronika@gmail.com
Foto Mgr. Marianna Sujová Suj Rozvrh
Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 3.B
Vedie krúžok: Tretiacke "ČO JA VIEM" (3.B)
sujmariana@szm.sk
 
 
Mgr. Katarína Szőkeová Sző Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Vedie krúžok: Novohrad môj domov (9.A, 9.B)
Vedie krúžok: Slovenčina s ľahkosťou (7.B)
 
 
Mgr. Ľubica Šestinová Šes Rozvrh
Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 4.C
Vedie krúžok: Vševedko III (4.C)
 
 
Mgr. Dušan Šimov Rozvrh
Učiteľ 2. stupňa ZŠ
Vedie krúžok: Príprava na testovanie z matematiky (9.B)
simovd@azet.sk
 
 
Renata Štaudingerová Šta Vychovávateľka
stanci@atlas.sk
 
 
Mgr. Radka Veľková Rozvrh
Asistentka učiteľa
radka.velkova@gmail.com
 
 
Mgr. Renata Vrbiniaková Vrb Rozvrh
Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 4.B
Vedie krúžok: Slovenčina hrou (4.B)
vrbiniakova@zoznam.sk
 
 
Mgr. Antónia Zacharová Zach Rozvrh
Učiteľka 2. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 8.C
Vedie krúžok: Matematika hrou (8.C)
zacharovaa@centrum.sk
 
 
Mgr. Adriana Zubová Zub Rozvrh
Učiteľka 1. stupňa ZŠ
Triedna učiteľka: 1.C
Vedie krúžok: Hravé popoludnie (1.C)
Vedie krúžok: Zumbáčik
azubov8@gmail.com

© aScAgenda 2018.0.1078 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2017

Voľné miesta na našej škole