• Mgr. Jana Antovová
   • Mgr. Jana AntovováUčiteľ 2. stupňa ZŠ
    Triedny učiteľ: 5.B
    Fotoalbum
   • PaedDr. Beata Banašová
   • PaedDr. Beata BanašováUčiteľ 2. stupňa ZŠFotoalbum
   • Mgr. Iveta Bernáthová
   • Mgr. Iveta BernáthováUčiteľ 2. stupňa ZŠ
    Triedny učiteľ: 9.C
    Fotoalbum
   • Ing. Miriam Borošová
   • Ing. Miriam BorošováUčiteľ 1. stupňa ZŠFotoalbum
   • Mgr. Lucia Čemanová
   • Mgr. Lucia ČemanováUčiteľ 2. stupňa ZŠFotoalbum
   • Mgr. Zuzana Čemanová
   • Mgr. Zuzana ČemanováUčiteľ 2. stupňa ZŠ
    Triedny učiteľ: 9.A
    Fotoalbum
   • Mgr. Lea Drozdová
   • Mgr. Lea DrozdováUčiteľ 1. stupňa ZŠ
    Triedny učiteľ: 1.A
    Fotoalbum
   • Ing. RNDr. Miroslava Fízeľová
   • Ing. RNDr. Miroslava FízeľováUčiteľ 2. stupňa ZŠ
    Triedny učiteľ: 8.A
    Fotoalbum
   • Mgr. Zuzana Goljanová
   • Mgr. Zuzana GoljanováUčiteľ 2. stupňa ZŠ
    Triedny učiteľ: 8.B
    Fotoalbum
   • Mgr. Andrea Grendová
   • Mgr. Andrea GrendováUčiteľ 1. stupňa ZŠ
    Triedny učiteľ: 3.A
    Fotoalbum
   • Mgr. Bronislava Gulánová
   • Mgr. Bronislava GulánováUčiteľ 2. stupňa ZŠ
    Triedny učiteľ: 7.C
    Fotoalbum
   • Mgr. Monika Gyenesová
   • Mgr. Monika GyenesováUčiteľ 2. stupňa ZŠ
    Triedny učiteľ: 5.C
    Fotoalbum
   • Mgr. Aksana Hlivar
   • Mgr. Aksana HlivarUčiteľ 2. stupňa ZŠFotoalbum
   • Mgr. Matej Holý
   • Mgr. Matej HolýUčiteľ 2. stupňa ZŠ
    Triedny učiteľ: 6.B
    Fotoalbum
   • Mgr. Anna Hrončeková
   • Mgr. Anna HrončekováUčiteľ 2. stupňa ZŠFotoalbum
   • Mgr. Eva Hudecová
   • Mgr. Eva HudecováUčiteľ 1. stupňa ZŠ
    Triedny učiteľ: 1.B
    Fotoalbum
   • Mgr. Marian Krnáč
   • Mgr. Marian KrnáčUčiteľ 2. stupňa ZŠ
    Triedny učiteľ: 9.B
    Fotoalbum
   • Mgr. Miroslava Leicherová
   • Mgr. Miroslava LeicherováUčiteľ 1. stupňa ZŠ
    Triedny učiteľ: 3.C
    Fotoalbum
   • PaedDr. Erika Liachová
   • PaedDr. Erika LiachováUčiteľ 1. stupňa ZŠ
    Triedny učiteľ: 2.B
    Fotoalbum
   • PaedDr. Stanislava Líšková
   • PaedDr. Stanislava LíškováUčiteľ 1. stupňa ZŠ
    Triedny učiteľ: 2.C
    Fotoalbum
   • Mgr. Karin Lőkeová
   • Mgr. Karin LőkeováUčiteľ 2. stupňa ZŠ
    Triedny učiteľ: 6.A
    Fotoalbum
   • Mgr. Mária Mazúchová
   • Mgr. Mária MazúchováUčiteľ 2. stupňa ZŠ
    Triedny učiteľ: 6.C
    Fotoalbum
   • Mgr. Miroslav Paľaga
   • Mgr. Miroslav PaľagaUčiteľ 2. stupňa ZŠ
    Triedny učiteľ: 7.B
    Fotoalbum
   • Mgr. Iveta Pápayová
   • Mgr. Iveta PápayováUčiteľ 2. stupňa ZŠ
    Triedny učiteľ: 5.A
    Fotoalbum
   • Mgr. Iveta Papcunová
   • Mgr. Iveta PapcunováUčiteľ 2. stupňa ZŠ
    Triedny učiteľ: 7.A
    Fotoalbum
   • Mgr. Miroslava Piarová
   • Mgr. Miroslava PiarováUčiteľ 2. stupňa ZŠFotoalbum
   • Margaréta Ráczová
   • Margaréta RáczováUčiteľ 1. stupňa ZŠ
    Triedny učiteľ: 2.A
    Fotoalbum
   • Katarína Schullerová
   • Katarína SchullerováUčiteľ 1. stupňa ZŠ
    Triedny učiteľ: 4.A
    Fotoalbum
   • Mgr. Marianna Sujová
   • Mgr. Marianna SujováUčiteľ 1. stupňa ZŠ
    Triedny učiteľ: 3.B
    Fotoalbum
   • Mgr. Katarína Szőkeová
   • Mgr. Katarína SzőkeováUčiteľ 2. stupňa ZŠFotoalbum
   • Mgr. Ľubica Šestinová
   • Mgr. Ľubica ŠestinováUčiteľ 1. stupňa ZŠ
    Triedny učiteľ: 4.C
    Fotoalbum
   • Mgr. Dušan Šimov
   • Mgr. Dušan ŠimovUčiteľ 2. stupňa ZŠFotoalbum
   • Mgr. Renata Vrbiniaková
   • Mgr. Renata VrbiniakováUčiteľ 1. stupňa ZŠ
    Triedny učiteľ: 4.B
    Fotoalbum
   • Mgr. Antónia Zacharová
   • Mgr. Antónia ZacharováUčiteľ 2. stupňa ZŠ
    Triedny učiteľ: 8.C
    Fotoalbum
   • Mgr. Adriana Zubová
   • Mgr. Adriana ZubováUčiteľ 1. stupňa ZŠ
    Triedny učiteľ: 1.C
    Fotoalbum
   • Kontakty

    • Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec
    • skola@zsvajanlc.edu.sk
    • Tajomníčka školy, sekretariát: 047/4333794 Bočíková Zuzana, Personalistka školy: 047/4333794 Šandorová Božena, Riaditeľka školy: 047/4512691 Mgr. Kamenská Jana, Zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň: 047/4512692 Mgr. Štrbková Jana, Zástupkyňa riaditeľky pre II. stupeň: 047/4512692 Mgr. Pinzíková Soňa, Školská jedáleň: 047/4333786 Bc. Albertová Valéria.
    • Ulica Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec
   • Prihlásenie