Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec

Prihlásenie
Členovia Štatút rady školy

Rada školy

Členovia

Členovia:

pedagogickí zamestnanci:

       predseda :              Mgr. Iveta Bernáthová

                                      Mgr. Andrea Grendová

       za  MsZ                  Ing. Rúth Olšiaková  

                                      MUDr. Zaher Mahmoud

                                       Ing. Branislav Hámorník

       za zriaďovateľa       PhDr. Magdaléna Káčeríková

       za rodičov               Mgr.Katarína Šišáková

                                       JUDr. Róbert Gombala

                                       Bc. Anna Pentková

                                       p. Daniela Karmanová

        neped. zam.           Bc. Valéria Albertová