Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec

Prihlásenie


Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, 984 01  Lučenec

Konzultačné hodiny učiteľov
 

Stupeň Priezvisko, meno, titul Pondelok Utorok Streda Švrtok Piatok
I. Drozdová Lea, Mgr.     13.00-14.00    
  Grendová Andrea, Mgr.   13.00-14.00      
  Hudecová Eva, Mgr.       13.30-14.30  
  Leicherová Miroslava, Mgr.     13.00-14.00    
  Liachová Erika, PaedDr.   13.00-14.00      
  Líšková Stanislava, PaedDr.       13.30-14.30  
  Ráczová Margaréta     08.00-08.45    
  Schullerová Katarína       08.00-08.45  
  Sujová Marianna, Mgr.     13.00-14.00    
  Šestinová Ľubica, Mgr. 07.00-08.00        
  Zubová Adriana, Mgr.       13.30-14.30  
  Vrbiniaková Renata, Mgr.   13.00-14.00      
II. Banášová Beáta, PaedDr.        10.50-11.35  
  Bernáthová Iveta, Mgr.      11.45-12.30    
  Brezinová Markéta, Mgr.       12.40-13.25  
  Čemanová Lucia, Mgr.    12.40-13.25      
  Čemanová Zuzana, Mgr.        09.00-09.45  
  Fízeľová Miroslava, RNDr. 11.45-12.30        
  Goljanová Zuzana, Mgr.  12.40-13.25        
  Gulánová Bronislava, Mgr.         11.45-13.25
  Holý Matej, Mgr.     08.55-09.40    
  Hrončeková Anna, Mgr.  12.40-13.30        
  Krrnáč Marián, Mgr.  09.55-10.40        
  Lökeová Karin, Mgr.      12.40-13.25    
  Mazúchová Mária, Mgr. 11.30-13.30        
  Mičianiková Michaela, Mgr.    12.40-13.25      
  Morková Ľubica, Mgr.  07.00-08.00        
  Paľaga Miroslav, Mgr.  13.00-14.00        
  Papcunová Iveta, Mgr.  12.35-13.25        
  Pápayová Iveta, Mgr.      12.40-13.25    
  Piarová Miroslava, Mgr.      11.45-12.30    
  Szökeová Katarína, Mgr.        12.30-14.00  
  Volná Magdaléna, Mgr.      12.40-13.25