Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec

Prihlásenie


Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, 984 01  Lučenec

Konzultačné hodiny učiteľov
 

Stupeň Priezvisko, meno, titul Pondelok Utorok Streda Švrtok Piatok
I. Borošová Miriam, Ing.   13.00-14.00      
  Drozdová Lea, Mgr. 12.45-13.45        
  Grendová Andrea, Mgr.   13.00-14.00      
  Hudecová Eva, Mgr.       13.30-14.30  
  Leicherová Miroslava, Mgr.     13.00-14.00    
  Liachová Erika, PaedDr.       13.00-14.00  
  Líšková Stanislava, PaedDr. 13.30-14.30        
  Ráczová Margaréta 13.00-14.00        
  Schullerová Katarína     13.00-14.00    
  Sujová Marianna, Mgr.   13.00-14.00      
  Šestinová Ľubica, Mgr. 08.55-09.40        
  Zubová Adriana, Mgr.     14.00-15.00    
  Vrbiniaková Renata, Mgr.   13.00-14.00      
II. Antovová Jana, Mgr. po dohode        
  Banášová Beáta, PaedDr.  po dohode        
  Bernáthová Iveta, Mgr.    10.50-13.50      
  Čemanová Lucia, Mgr.  po dohode        
  Čemanová Zuzana, Mgr. 

po dohode

       
  Čertíková Matúšková Miroslava, Mgr.  po dohode        
  Fízeľová Miroslava, RNDr.   08.00-08.45      
  Goljanová Zuzana, Mgr.  12.40-13.25        
  Gulánová Bronislava, Mgr.         12.40-13.25
  Holý Matej, Mgr. po dohode        
  Hrončeková Anna, Mgr.          11.40-12.30
  Krnáč Marián, Mgr. 08.55-09.40        
  Lökeová Karin, Mgr.  po dohode        
  Mazúchová Mária, Mgr.   11.45-12.30      
  Mičianiková Michaela, Mgr.    12.40-13.25      
  Paľaga Miroslav, Mgr.  13.00-14.00        
  Papcunová Iveta, Mgr.  po dohode        
  Pápayová Iveta, Mgr.  12.35-13.25        
  Szökeová Katarína, Mgr.        12.30-14.00  
  Šimov Dušan, Mgr. po dohode        

 

Školský špeciálny pedagóg

Mgr. Andrea Líšková 047/4333794 Konzultácie: Po-Štv 7.00-8.00
                     Po-Ut 13.00-15.00