• Nadpis


    • Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, 984 01  Lučenec

     Konzultačné hodiny učiteľov
      

     Stupeň Priezvisko, meno, titul Pondelok Utorok Streda Švrtok Piatok
     I. Borošová Miriam, Ing.   13.00-14.00      
       Drozdová Lea, Mgr. 12.45-13.45        
       Grendová Andrea, Mgr.   13.00-14.00      
       Hudecová Eva, Mgr.       13.30-14.30  
       Leicherová Miroslava, Mgr.     13.00-14.00    
       Liachová Erika, PaedDr.       13.00-14.00  
       Líšková Stanislava, PaedDr. 13.30-14.30        
       Ráczová Margaréta 13.00-14.00        
       Schullerová Katarína     13.00-14.00    
       Sujová Marianna, Mgr.   13.00-14.00      
       Šestinová Ľubica, Mgr. 08.55-09.40        
       Zubová Adriana, Mgr.     14.00-15.00    
       Vrbiniaková Renata, Mgr.   13.00-14.00      
     II. Antovová Jana, Mgr. po dohode        
       Banášová Beáta, PaedDr.  po dohode        
       Bernáthová Iveta, Mgr.    10.50-13.50      
       Čemanová Lucia, Mgr.  po dohode        
       Čemanová Zuzana, Mgr. 

     po dohode

            
       Čertíková Matúšková Miroslava, Mgr.  po dohode        
       Fízeľová Miroslava, RNDr.   08.00-08.45      
       Goljanová Zuzana, Mgr.  12.40-13.25        
       Gulánová Bronislava, Mgr.         12.40-13.25
       Holý Matej, Mgr. po dohode        
       Hrončeková Anna, Mgr.          11.40-12.30
       Krnáč Marián, Mgr. 08.55-09.40        
       Lökeová Karin, Mgr.  po dohode        
       Mazúchová Mária, Mgr.   11.45-12.30      
       Mičianiková Michaela, Mgr.    12.40-13.25      
       Paľaga Miroslav, Mgr.  13.00-14.00        
       Papcunová Iveta, Mgr.  po dohode        
       Pápayová Iveta, Mgr.  12.35-13.25        
       Szökeová Katarína, Mgr.        12.30-14.00  
       Šimov Dušan, Mgr. po dohode        

      

     Školský špeciálny pedagóg

     Mgr. Andrea Líšková 047/4333794 Konzultácie: Po-Štv 7.00-8.00
                          Po-Ut 13.00-15.00

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec
   • skola@zsvajanlc.edu.sk
   • Tajomníčka školy, sekretariát: 047/4333794 Bočíková Zuzana, Personalistka školy: 047/4333794 Šandorová Božena, Riaditeľka školy: 047/4512691 Mgr. Kamenská Jana, Zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň: 047/4512692 Mgr. Štrbková Jana, Zástupkyňa riaditeľky pre II. stupeň: 047/4512692 Mgr. Pinzíková Soňa, Školská jedáleň: 047/4333786 Bc. Albertová Valéria.
   • Ulica Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec
  • Prihlásenie