• Členovia

    •  

      

     Výbor

     Predsedkyňa

     Ing. Kristína Kerekeš Cepláková  

     tel.: 0907 821 452 

     kristina.ceplakova@gmail.com  

     Podpredsedkyňa

     Bc. Anna Pentková

     Zapisovateľka

     Veronika Demeová

     Hospodárka

     Daniela Karmanová

     Revízna komisia

     Ida Čičmancová, Oľga Teleková, Lívia Golianová

      

      

     Triedni dôverníci

     P.č.

     Trieda

     Meno a priezvisko

     1

     1.A

      Ing. Mária Pavková Ďurišková

     2

     1.B

      Ing. Marcel Kováčik

     3

     1.C

      Bibiana Stieranková

     4

     2.A

      Slavka Podolinská

     5

     2.B

      Stanislava Danišová

     6

     2.C

      Lívia Golianová

     7

     3.A

      Ing. Kristína Kerekeš Cepláková, Nosáľová Ivana

     8

     3.B

      Viera Šatanová

     9

     3.C

      Zuzana Zöldová

     10

     4.A

      Veronika Demeová, Eva Adamove, Mgr. Katarína Šišáková

     11

     4.B

      Mgr. Lucia Krakovská

     12 4.C Oľga Teleková

     13

     5.A

      Ing. Rúth Olšiaková

     14

     5.B

      Miriama Alabánová

     15

     5.C

      Eva Foltánová

     16

     6.A

      Bc. Anna Pentková

     17

     6.B

      Ing. Elena Klementová

     18

     6.C

      Katarína Molnárová

     19

     7.A

      Daniela Karmanová, Eva Adamove

     20

     7.B

      Andrea Krnáčová

     21

     7.C

      Jana Abelovská

     22

     8.A

      Darina Slocíková

     23

     8.B

      Miriama Alabánová

     24

     8.C

      Nikola Máňová

     25

     9.A

      Ida Čičmancová

     26

     9.B

      Henrieta Jackuliaková

     27

     9.C

      Andrea Lőrinčíková

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec
   • skola@zsvajanlc.edu.sk
   • Tajomníčka školy, sekretariát: 047/4333794 Bočíková Zuzana, Personalistka školy: 047/4333794 Šandorová Božena, Riaditeľka školy: 047/4512691 Mgr. Kamenská Jana, Zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň: 047/4512692 Mgr. Štrbková Jana, Zástupkyňa riaditeľky pre II. stupeň: 047/4512692 Mgr. Pinzíková Soňa, Školská jedáleň: 047/4333786 Bc. Albertová Valéria.
   • Ulica Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec
  • Prihlásenie