Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec

Prihlásenie
Členovia Zápisnica z rady Správa o finančnom hospodárení

Rada rodičov

Členovia

 

 

Výbor

Predsedkyňa

Ing. Kristína Kerekeš Cepláková  

tel.: 0907 821 452 

kristina.ceplakova@gmail.com  

Podpredsedkyňa

Bc. Anna Pentková

Zapisovateľka

Veronika Demeová

Hospodárka

Daniela Karmanová

Revízna komisia

Adriana Mužíková

Člen výboru

Mgr. Katarína Šišáková

 

 

Triedni dôverníci

P.č.

Trieda

Meno a priezvisko

1

1.A

 Miroslava Leicherová

2

1.B

 Stanislava Danišová

3

1.C

 Anna Koporová

4

2.A

 Ing. Kristína Kerekeš Cepláková

5

2.B

 Viera Šatanová

6

2.C

 Zuzana Zöldová

7

3.A

 Veronika Demeová, Eva Adamove

8

3.B

 Mgr. Lucia Krakovská

9

3.C

 Oľga Teleková

10

4.A

 Ing. Rúth Olšiaková

11

4.B

 

12

5.A

 Bc. Anna Pentková

13

5.B

 Ing. Elena Klementová

14

5.C

 Angelika Ľalíková

15

6.A

 Daniela Karmanová, Eva Adamove

16

6.B

 

17

6.C

 

18

7.A

 Darina Slocíková

19

7.B

 Miriama Alabánová

20

7.C

 

21

8.A

 Ida Čičmancová

22

8.B

 

23

8.C

 

24

9.A

 Bc. Tatiana Bolhová

25

9.B

 Adriana Mužíková

26

9.C

 Ing. Silvia Zvoncsárová