Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 16/2017 Obstaranie tovaru s DPH 04.07.2017 Chrien, Zvolen Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Zmluva KA101-035025 POSKYTNUTIE GRANTU 10 130.00 s DPH 29.06.2017 ERASMUS + Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Faktúra 245 Spotrebný materiál 94,08 s DPH 26.06.2017 Tibor Varga TSV Papier Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Faktúra 246 Spotrebný materiál 47,59 s DPH 26.06.2017 Lindström, s. r. o. Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Faktúra 242 Spotrebný materiál 25,58 s DPH 22.06.2017 Karol UHL - UK SERVIS Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Faktúra 243 Telefonické služby 0,79 s DPH 22.06.2017 Orange Slovensko, a. s. Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Faktúra 244 Doprava 80,00 s DPH 22.06.2017 Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s. Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Zmluva 19/2017 Zmluva o dodávke tovaru s DPH 21.06.2017 Základná škola Základná škola s materskou školou Jozsefa Kármána s vyučovacím jazykom maďarským, Ulica J. Kármána 25/5, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Faktúra 241 Oprava klavíra 300,00 s DPH 19.06.2017 PIANOSERVIS Jurčišin Peter Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Faktúra 240 Ladenie klavíra 70,00 s DPH 19.06.2017 PIANOSERVIS Jurčišin Peter Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Faktúra 239 Čipové kľúče 576,00 s DPH 19.06.2017 SOFT-GL s. r. o. Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Faktúra 238 Kancelársky materiál 636,98 s DPH 19.06.2017 FaxCOPY, a.s. Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Zmluva 14/2017 Obstaranie tovaru s DPH 15.06.2017 INMEDIA, spol. s.r.o. Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Zmluva 15/2017 Obstaranie tovaru s DPH 15.06.2017 CZ Market - Ing.Zuzana Kubaliaková,Poltár Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Zmluva 13/2017 Obstaranie tovaru s DPH 15.06.2017 CZ Market - Ing.Zuzana Kubaliaková,Poltár Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Zmluva 18/2017 Kúpno-predajná zmluva s DPH 15.06.2017 Bohuš Šesták, s.r.o. Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Zmluva 12/2017 Obstaranie tovaru s DPH 15.06.2017 Predajňa mäsa - Štefan Prístavka, Lučenec Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Zmluva 11/2017 Obstaranie tovaru s DPH 14.06.2017 Pekáreň spol.s.r.o.,Halič Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Zmluva 20/2017 Zmluva o dodávke tovaru s DPH 14.06.2017 Základná škola Základná škola M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Faktúra 229 Ostatné služby 59,40 s DPH 13.06.2017 Ing.Milan Podhora CONSTRUCT Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2337