Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 1810354 Spotrebný tovar 88,57 s DPH 06.07.2018 Ing.Milan Podhora CONSTRUCT Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Jana Kamenská riaditeľka školy
Faktúra 1840273 Spotrebný tovar 28,00 s DPH 06.07.2018 Ing.Milan Podhora CONSTRUCT Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Jana Kamenská riaditeľka školy
Faktúra 7219234412 dodávka zemného plynu 270,00 s DPH 06.07.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Jana Kamenská riaditeľka školy
Faktúra 7219234497 dodávka zemného plynu 1 152,00 s DPH 06.07.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Jana Kamenská riaditeľka školy
Faktúra 218150966 kancelárske potreby 190,00 s DPH 06.07.2018 Print Trade s. r.o. Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Jana Kamenská riaditeľka školy
Faktúra 8212179742 telekomunikčné služby 30,00 s DPH 06.07.2018 Slovak Telekom, a. s. Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Jana Kamenská riaditeľka školy
Faktúra 8212179787 telekomunikčné služby 29,00 s DPH 06.07.2018 Slovak Telekom, a. s. Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Jana Kamenská riaditeľka školy
Faktúra 18952224 predplatné časopisu 216,00 s DPH 06.07.2018 Verlag Dashőfer s. r. o. Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Jana Kamenská riaditeľka školy
Faktúra 1442018 Služby 158,92 s DPH 06.07.2018 Roman Mesiarik - REVTECH s.r.o. Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Jana Kamenská riaditeľka školy
Faktúra 92405090 Služby 84,00 s DPH 02.07.2018 AQUA PRO, s.r.o. Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Jana Kamenská riaditeľka školy
Faktúra 180224 Spotrebný tovar 49,99 s DPH 02.07.2018 Revital - SK Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Jana Kamenská riaditeľka školy
Faktúra 8211584314 telekomunikčné služby 38,88 s DPH 02.07.2018 Slovak Telekom, a. s. Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Jana Kamenská riaditeľka školy
Faktúra 1352018 ostatné služby 86,45 s DPH 02.07.2018 Základná škola - Školská jedáleň Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Jana Kamenská riaditeľka školy
Faktúra 195180092 Spotrebný tovar 8,63 s DPH 02.07.2018 Tibor Varga TSV Papier Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Jana Kamenská riaditeľka školy
Faktúra 218310405 predplatné časopisu 82,30 s DPH 02.07.2018 Dobrá škola Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Jana Kamenská riaditeľka školy
Faktúra 20180026 Spotrebný tovar 240,00 s DPH 02.07.2018 BGH - Computers s.r.o Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Jana Kamenská riaditeľka školy
Faktúra 20 Služby 13,40 s DPH 02.07.2018 Základná škola M. R. Štefánika Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Jana Kamenská riaditeľka školy
Faktúra 91403577 Služby 14,40 s DPH 02.07.2018 AQUA PRO, s.r.o. Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Jana Kamenská riaditeľka školy
Faktúra 2181146896 vodné/stočné 902,87 s DPH 02.07.2018 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Jana Kamenská riaditeľka školy
Faktúra 21814353 Služby 17,00 s DPH 02.07.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Jana Kamenská riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3199
  • Kontakty

   • Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec
   • skola@zsvajanlc.edu.sk
   • Tajomníčka školy, sekretariát: 047/4333794 Bočíková Zuzana, Personalistka školy: 047/4333794 Šandorová Božena, Riaditeľka školy: 047/4512691 Mgr. Kamenská Jana, Zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň: 047/4512692 Mgr. Štrbková Jana, Zástupkyňa riaditeľky pre II. stupeň: 047/4512692 Mgr. Pinzíková Soňa, Školská jedáleň: 047/4333786 Bc. Albertová Valéria.
   • Ulica Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec
  • Prihlásenie