Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 238 Kancelársky materiál 636,98 s DPH 19.06.2017 FaxCOPY, a.s. Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Faktúra 228 Spotrebný materiál 11,70 s DPH 13.06.2017 MAJSTERKO, s. r. o. Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Faktúra 227 Spotrebný materiál 15,49 s DPH 13.06.2017 COLORLAK SK, s. r. o. predajňa ColorProfi Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Faktúra 226 Vodné, stočné 787,16 s DPH 13.06.2017 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Faktúra 230 Telefonické služby 19,87 s DPH 13.06.2017 Slovak Telekom, a. s. Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Faktúra 229 Ostatné služby 59,40 s DPH 13.06.2017 Ing.Milan Podhora CONSTRUCT Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Faktúra 231 Telefonické služby 33,62 s DPH 13.06.2017 Slovak Telekom, a. s. Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Faktúra 234 Spotrebný materiál 94,12 s DPH 13.06.2017 ILLE - Papier-Service SK, spol. s r. o. Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Faktúra 235 Škola v prírode 2 700,00 s DPH 13.06.2017 WACHUMBA ch, s.r.o. Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Faktúra 232 Spotrebný materiál 54,00 s DPH 13.06.2017 MU - SHU s. r. o. Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Faktúra 217 Učebné pomôcky 76,80 s DPH 07.06.2017 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Faktúra 216 Spotreba elektrickej energie 1 757,00 s DPH 07.06.2017 Stredoslovenská energetika, a. s. Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Faktúra 213 odvoz prádla 13,40 s DPH 07.06.2017 Základná škola M. R. Štefánika Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Faktúra 218 Dodávka zemného plynu 400,00 s DPH 07.06.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Faktúra 215 Spotrebný materiál 139,08 s DPH 07.06.2017 RETRO LC, s. r. o. Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Faktúra 223 software komplet zš 349,00 s DPH 07.06.2017 ASC Applied Software Consultants s. r. o. Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Faktúra 219 Dodávka zemného plynu 1 574,00 s DPH 07.06.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Faktúra 221 Dezinsekčné služby 25,00 s DPH 07.06.2017 Dušan Kuttner Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Faktúra 220 Licencia 110,04 s DPH 07.06.2017 ka.soft sk Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
Faktúra 207 Spotrebný materiál 16,00 s DPH 01.06.2017 Print Trade s. r.o. Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec Mgr. Ľudmila Lacová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2319