• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Hviezdoslavov Kubín- regionálne kolo
     • Hviezdoslavov Kubín- regionálne kolo

      Dňa 10.4. 2018 Novohradské Osvetové Stredisko organizovalo Hviezdoslavov Kubín– regionálnu súťažnú prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy. Prehliadka sa konala v Dome matice Slovenskej Lučenec. V I. a II. kategórii našu školu reprezentovali L.Svoradová (3.A),K. Ľalík (3.C),B. Kyzúrová (6.A) a P. Kliment /6.A/.Obidve menované dievčatá „zahviezdili „ a vybojovali si v zlatom pásme prvé, teda postupové priečky na krajské kolo do Banskej Bystrice.

    • STOLNOTENISOVÝ KOLOTOČ
     • STOLNOTENISOVÝ KOLOTOČ

      SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ A KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ BANSKÁ BYSTRICA SPOLU SO ZŠ VAJANSKÉHO LUČENEC ORGANIZUJE PRI PRÍLEŽITOSTI SVETOVÉHO DŇA STOLNÉHO TENISU AKCIU S NÁZVOM STOLNOTENISOVÝ KOLOTOČ.

      Uskutoční sa v piatok 6.4.2018 od 15.30 -16.30 hod v telocvični ZŠ Vajanského v Lučenci.

    • Majstrovstvá v šachovom turnaji pre I. stupeň ZŠ Vajanského
     • Majstrovstvá v šachovom turnaji pre I. stupeň ZŠ Vajanského

      Dňa 28. 03. 2018 usporiadala ZŠ Vajanského v Lučenci šachový turnaj o majstra školy, žiakov a žiačok 1. – 4. ročníka. Uskutočnil sa v športovom duchu na slušnej šachovej úrovni pod vedením p. Malatinca.

      Spolu súťažilo 11 žiakov a žiačok, ktorí sa stretli v 8 kolách s hracím tempom 2 × 12 minút.

      Kategóriu žiačky vyhrala Alexandra Balážová (4.A). Na druhom mieste sa umiestnila Sofia Slivková (2.B) a na treťom mieste skončila Natália Adamove (4.A).

    • Vynášanie Moreny
     • Vynášanie Moreny

      Dňa 22.3.2018 si FSS Zvonček opäť pripomenul na otvorení veľkonočného jarmoku tradičnú rozlúčku so zimou Vynášanie Moreny. To isté pásmo jarných zvykov mali možnosť vidieť aj žiaci našej školy 26.3.2018.

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 20. 4. 2018
  • Fotogaléria

   • Hviezdoslavov Kubín- regionálne kolo
   • Majstrovstvá v šachovom turnaji pre I. stupeň ZŠ Vajanského
   • Timravina studnička – okresné kolo
   • Timravina studnička – školské kolo
   • Vynášanie Moreny
   • Zlatá guľôčka
   • Hviezdoslavov Kubín
   • Fašiangový karneval
   • Veselé korčuľovanie
  • Kontakty

   • Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec
   • skola@zsvajanlc.edu.sk
   • Tajomníčka školy, sekretariát: 047/4333794 Bočíková Zuzana, Personalistka školy: 047/4333794 Šandorová Božena, Riaditeľka školy: 047/4512691 Mgr. Kamenská Jana, Zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň: 047/4512692 Mgr. Štrbková Jana, Zástupkyňa riaditeľky pre II. stupeň: 047/4512692 Mgr. Pinzíková Soňa, Školská jedáleň: 047/4333786 Bc. Albertová Valéria.
   • Ulica Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec
  • Prihlásenie