• Staňte sa naším fanúšikom

     • Zo života školy

       • Organizácia vyučovania od 12.4.2021
       • 8. 4. 2021
       • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ bude vyučovanie od 12.4.2021 organizované nasledovne:

        1.stupeň:

        1. Vyučovanie na 1.stupni je prezenčné, žiaci sú povinne v škole

        2. Vyučovanie bude organizované podľa štandardného platného rozvrhu hodín

        3. Aspoň jeden rodič dieťaťa žijúci s ním v spoločnej domácnosti je povinný mať negatívny antigénový alebo PCR test nie starší ako 7 dní, alebo mať výnimku z testovania

       • Organizácia vyučovania od 12.4.2021: Čítať viac
       • Zápis do 1.ročníka je OTVORENÝ
       • 5. 4. 2021
       • Elektronická prihláška k zápisu do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 je aktívna.

        Rodičia - zákonní zástupcovia - ju môžu vyplniť do 15.apríla 2021. Prihlášku nie je potrebné vytlačiť, stačí ju elektronicky odoslať. Rodičov budeme kontaktovať telefonicky a dohodneme sa na termíne odsúhlasenia zadaných údajov spolu s podpisom prihlášky.

       • Zápis do 1.ročníka je OTVORENÝ: Čítať viac
       • DEŇ UČITEĽOV 2021
       • 28. 3. 2021
       • „Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu.“ Jan Amos Komenský

        Vážení pedagógovia, dovoľte mi, aby som Vám v dnešný DEŇ UČITEĽOV vyjadrila úctu a poďakovanie za Vašu prácu, za Váš prístup k výchove a vzdelávaniu, za Vašu chuť neustále sa učiť a napredovať, za Váš entuziazmus a odhodlanie, s ktorým aj v týchto dňoch pristupujete k svojmu poslaniu.

       • DEŇ UČITEĽOV 2021: Čítať viac
       • Informačné stretnutie pred zápisom
       • 22. 3. 2021
       • Milí rodičia budúcich prvákov!

        Prijmite od nás pozvanie na online informačné stretnutie pred zápisom do 1.ročníka.

        Radi by sme Vám priblížili osobitosti našej školy, priebeh zápisu do 1.ročníka a zodpovedali všetky Vaše otázky.

        Štvrtok, 25.marca 2021 o 16.00 hodine.

        Ste srdečne vítaní! - stačí kliknúť na link:

       • Informačné stretnutie pred zápisom: Čítať viac
       • Organizácia zápisu do 1. ročníka 2021
       • 18. 3. 2021
       • Na základe dohody so zriaďovateľom školy, Mestom Lučenec, vzhľadom na epidemiologickú situáciu a predpokladané pandemické opatrenia, bude zápis do 1. ročníka realizovaný nasledovným spôsobom:

        1. Zápis dieťaťa do školy bude prebiehať bez prítomnosti dieťaťa.

        2. Zápis bude prioritne realizovaný elektronicky, vyplnením prihlášky na web stránke školy v termíne 1. - 15. apríla 2021. Link na zverejnenú prihlášku Vám zašleme e-mailom, prihláška bude tiež prístupná odkazom na našej webovej stránke.

       • Organizácia zápisu do 1. ročníka 2021: Čítať viac
       • Informácie k zápisu do 1. ročníka 2021
       • 9. 3. 2021
       • Vážení rodičia predškolákov,

        uvažujete ktorú školu vybrať pre Vaše dieťa? Potrebujete viac informácií o Zápise do 1.ročníka?

        Ak Vás zaujímajú odpovede na niektorú z otázok:

        - ako bude zápis prebiehať?

        - čo všetko budeme potrebovať?

        - kde zistiť informácie o škole?

        - ktorá škola je tá správna pre moje dieťa?

       • Informácie k zápisu do 1. ročníka 2021: Čítať viac
       • Jazykový kvet 2021
       • 3. 3. 2021
       • Do fotogalérie bol pridaný nový album Jazykový kvet 2021.

        Aj napriek aktuálnej situácii sa našim žiakom úspešne darí. Zúčastnili sa natáčania súťažných príspevkov do semifinále jazykovo-umeleckej súťaže v prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch "Jazykový kvet".

        Medzi postupujúcich žiakov sa zaradili: Sofia Rončáková 2.B, Margarétka Nociarová 4.A, Patrícia Sarvašová 3.A, Dominika Matúšková 3.B, Emma Ulická 7.A, Lea Kubincová 7.A, Alexandra Balážová 7.A, Nina Hanzlíková 8.A a Michaela Martišová 8.B. Dievčatám budeme v semifinále držať palce, aby sa im podarilo v najbližších dňoch postúpiť do krajského finále.

       • Jazykový kvet 2021: Čítať viac
       • Krajské kolo olympiády slovenského jazyka
       • 3. 3. 2021
       • Napriek náročnému obdobiu, ktoré vytvára prekážky aj v oblasti vzdelávania, sa darí našim žiakom dosahovať vynikajúce výsledky v rôznych súťažiach. Dôkazom toho je aj úspech v krajskom kole olympiády slovenského jazyka, v ktorom si vybojovala krásne 3.miesto Viktória Líšková z 9.A triedy. Srdečne blahoželáme!

       • Krajské kolo olympiády slovenského jazyka: Čítať viac
       • Zmena organizácie vyučovania od 3.3.2021
       • 2. 3. 2021
       • Na základe pravidiel na zlepšenie epidemiologickej situácie prijatých vládou SR oznamujeme zmenu organizácie vyučovania od 3.3.2021:

        1.stupeň - vyučovanie je realizované podľa rozvrhu dištančného vyučovania.

        Školu navštevujú prednostne žiaci, ktorých rodič pracuje prezenčne a žiaci, ktorí nemajú prístup k dištančnému vyučovaniu. V odôvodnených prípadoch je možné na základe požiadania rodiča umožniť navštevovanie školy aj iným žiakom podľa voľnej kapacity v skupine žiakov. Predkladanie ČV a testu rodiča každých 7 dní ostáva pre žiakov navštevujúcich školu nezmenené.

       • Zmena organizácie vyučovania od 3.3.2021: Čítať viac
     • Partneri

      • {#1508} 1
      • {#1508} 2
      • {#1508} 3
      • {#1508} 4
       • Kontakty

        • Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
        • skola@zsvajanskeholc.sk
        • Tajomníčka školy, sekretariát: 047/4333794, 0915 816 587
         Zuzana Bočíková,

         Riaditeľka školy: 047/4512691, 0905 152 745
         Mgr. Jana Kamenská,

         Zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň: 047/4512692
         Mgr. Jana Štrbková,
         Zástupca riaditeľky pre II. stupeň: 047/4512692
         Mgr. Pavol Hedvigy,

         Personalistka školy: 047/4333794
         Jaroslava Sivičeková,

         Školská jedáleň: 047/4333786
         Bc. Valéria Albertová,

         Telefónne čísla do zborovne:
         zborovňa 1.stupeň 0918 621 307
         zborovňa 2.stupeň 0918 619 543
        • Ulica Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec
        • 37833995