• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • ZÁPIS do 1. ročníka!
     • ZÁPIS do 1. ročníka!

      Vážení rodičia, milí predškoláci!

      Srdečne Vás pozývame na ZÁPIS do 1. ročníka!

      V školskom roku 2018/2019 plánujeme otvoriť tri triedy 1. ročníka.

      Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch
      9. a 10. apríla 2018
      (pondelok/utorok)

      v čase 14.00 – 17.00 hod. na prízemí v označených triedach.

      Zápis trvá do 30. 4. 2018 v prípade, ak sa zákonní zástupcovia nemôžu dostaviť na zápis v uvedené dni.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

      Dňa 6.3.2018 sa uskutočnila súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy žiakov 2.- 4.ročníka.

      Vyhodnotenie :

      Poézia:

      1.miesto: Krištof Ľalík 3. C

      2.miesto: Abelovský Matej 2.B

      3.miesto: Ema Ulická 4.A

      Próza:

      1.miesto: Lucia Svoradová 3. A

      2.miesto: Esther Kerekešová 3.A, Timea Bujtárová 4.B

    • Fašiangový karneval
     • Fašiangový karneval

      Fašiangy sú obdobím, ktoré sa vyznačuje maškarnými karnevalmi. A tak tomu bolo aj na našej základnej škole. V utorok 13.februára učiteľky a vychovávateľky pripravili pre žiakov 1.stupňa v spolupráci so študentmi z PaSA fašiangový karneval, na ktorý sme sa všetci veľmi tešili. Žiaci sa na ňom predviedli v zaujímavých a veselých maskách, ktoré by im nejeden závidel. Veselá nálada nás sprevádzala počas celej akcie. Mohli sme vidieť len usmiate tváričky našich žiakov. Žiaci sa do sýtosti vytancovali pri skvelej hudbe a zasúťažili si v rôznych disciplínach. Tie najkreatívnejšie masky boli ocenené diplomom a vecnou cenou.

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 23. 3. 2018
  • Fotogaléria

   • Hviezdoslavov Kubín
   • Fašiangový karneval
   • Veselé korčuľovanie
   • Šaliansky Maťko- OK
   • O oslobodení Lučenca...
   • Šaliansky Maťko
   • Zdokonaľovací plavecký výcvik6. roč.
   • Humanitná zbierka
   • Okresné kolo v streľbe zo zalamovacej pušky žiakov a žiačok ZŠ
  • Kontakty

   • Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec
   • skola@zsvajanlc.edu.sk
   • Tajomníčka školy, sekretariát: 047/4333794 Bočíková Zuzana, Personalistka školy: 047/4333794 Šandorová Božena, Riaditeľka školy: 047/4512691 Mgr. Kamenská Jana, Zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň: 047/4512692 Mgr. Štrbková Jana, Zástupkyňa riaditeľky pre II. stupeň: 047/4512692 Mgr. Pinzíková Soňa, Školská jedáleň: 047/4333786 Bc. Albertová Valéria.
   • Ulica Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec
  • Prihlásenie