• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Adventné korčuľovanie
     • Adventné korčuľovanie

      Obdobie adventu sa viaže s vôňou ihličia, medovníčkov či škoricového čajíka......na našej škole sme posledný školský utorok v starom roku vymenili vianočnú atmosféru v triedach za ľad na zimnom štadióne. Obliekli sme si vetrovky, čiapky a rukavice, na nohy obuli korčule a hor sa za športom. Po vlaňajších “ klziskových skúsenostiach“ už veru bolo na čo pozerať. Rýchla jazda medzi kužeľmi či podliezanie , to všetko sme zvládli výborne. Iste by sme v hodnotení získali samé šestky. Veď posúďte......

    • Adventné vystúpenie žiakov ZŠ Vajanského v Domove seniorov
     • Adventné vystúpenie žiakov ZŠ Vajanského v Domove seniorov

      Vianočná atmosféra adventných dní na nás dýcha z každej strany. Vôňa ihličia, medovníčkov a horúcej čokolády v nás umocňuje predvianočný čas.

      Žiaci 3.A a 4.A triedy ZŠ Vajanského pripravili pre starčekov a starenky z Domova seniorov na Tuhárskom námestí kultúrny program pod vedením p. učiteliek Vrbiniakovej, Borošovej a Grendovej . Tanec, spev aj anglické hovorené slovo zožali veľký potlesk a ako poďakovanie si žiaci vyslúžili sladkú maličkosť.

    • Vianočná akadémia
     • Vianočná akadémia

      Vianočná slávnostná akadémia sa niesla v duchu prichádzajúcich Vianoc, zimy a hlavne dobrej nálady. Pestrosť každého čísla si vyslúžila nejeden burácajúci potlesk od rodičov, hrdých na svoje deti.

    • Navštívila nás Eva Ódorová – najúspešnejšia stolná tenistka Slovenska
     • Navštívila nás Eva Ódorová – najúspešnejšia stolná tenistka Slovenska

      Dňa 5.12.2018 sa pod záštitou SSTZ v telocvični ZŠ uskutočnilo podujatie "Stolný tenis do škôl", ktorého hosťom bola olympionička, slovenská reprezentantka v stolnom tenise Eva Ódorová. Súčasťou podujatia bolo predstavenie stolného tenisu najmladším deťom prvého a druhého ročníka, ukážky stolného tenisu, exhibičná show za pomoci mladých športovcov, napr. S. Gombala, žiak našej ZŠ. Počas dvoch hodín mali žiaci možnosť si zahrať za stolom priamo pod dozorom E. Ódorovej, vyskúšali si aj hry na jednotlivých stolnotenisových stanovištiach- napr. nosenie loptičky na rakete, triafanie loptičky na cieľ, preskakovanie prekážok. Po absolvovaní všetkých stanovíšť čakali na deti Mikulášske balíčky, diplomy za aktívnu účasť na podujatí a vlastnoručne podpísaná podpis karta. V závere sa triedne kolektívy odfotili spolu s reprezentantkou E. Ódorovou.

    • Exkurzia Continental Zvolen
     • Exkurzia Continental Zvolen

      Radšej raz vidieť ako stokrát počuť – mohli si povedať žiaci 9. ročníka, ktorí mali možnosť nahliadnuť priamo do výrobných hál a montážnych dielní spoločnosti Continental vo Zvolene. Firma je zapojená do projektu duálneho vzdelávania a už druhý rok otvára vo svojom zvolenskom závode duálnu triedu v odbore mechanik strojov a zariadení. Pracovníci firmy formou prezentácie predstavili žiakom hlavný výrobný program spoločnosti, študijné odbory s možnosťou zamestnania sa vo firme ako i benefity pre zamestnancov. Pri prehliadke priestorov žiaci mohli vidieť ako pracujú automatizované linky pri výrobe bŕzd a ich komponentov pre všetky typy motorových vozidiel, ktoré firma vyváža do svetových automobiliek.

    • Náboj Junior 2018
     • Náboj Junior 2018

      Matematický náboj Junior sa konal aj tento rok v CVČ, ktorého sa zúčastnili aj naše tri družstvá z 8. a 9. ročníka. Konkurencia bola silná, ale podarilo sa nám získať krásne 2. miesto

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 17. 1. 2019
  • Fotogaléria

   • Vianočná akadémia
   • Exkurzia Continental Zvolen
   • Náboj Junior
   • Výtvarné súťaže 2018/2019
   • Výtvarné súťaže 2018/2019
   • Červené stužky
   • Timravina studnička okresné kolo
   • Pasovanie prvákov a piatakov
   • Okresné kolo v šachovom turnaji
  • Kontakty

   • Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec
   • skola@zsvajanlc.edu.sk
   • Tajomníčka školy, sekretariát: 047/4333794 Bočíková Zuzana, Personalistka školy: 047/4333794 Šandorová Božena, Riaditeľka školy: 047/4512691 Mgr. Kamenská Jana, Zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň: 047/4512692 Mgr. Štrbková Jana, Zástupkyňa riaditeľky pre II. stupeň: 047/4512692 Mgr. Pinzíková Soňa, Školská jedáleň: 047/4333786 Bc. Albertová Valéria.
   • Ulica Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec
  • Prihlásenie