• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Geologická exkurzia – Ipolytarnóc ( Maďarsko )
     • Geologická exkurzia – Ipolytarnóc ( Maďarsko )

      5.10.2018. Žiaci 8. ročníka navštívili náučný chodník so skamenelinami žraločích zubov, stromov, odtlačkami stôp treťohorných živočíchov ( nosorožcov, mäsožravcov, párnokopytníkov, vtákov ...) Treťohorný svet nám zakonzervovala praveká sopečná činnosť. Predstaviť si život treťohorných rastlín, živočíchov žiakom pomohla aj prechádzka pralesom a 4D kino. V pralese sú vysadené rastliny, ktoré tu v tom čase v tropickej klíme rástli a sochy živočíchov, ktoré tu žili. Žiaci exkurziu ukončili prechádzkou v korunách stromov.

    • Jesenné práce
     • Jesenné práce

      Už sa naše školské činnosti vrátili do starých koľají, zabehli sme sa do učenia a všetkých našich povinností. Rýchlo k nám zavítala aj jeseň a my sa opäť staráme a pripravujeme naše kvetinové záhony na zimný odpočinok. Záleží nám na tom, aby nám na jar zase všetko vykvitlo.

    • Beh zdravia
     • Beh zdravia

      Využili sme ešte pekné slnečné jesenné popoludnie a všetky deti v našom školskom klube sa zapojili do pohybovej aktivity Beh pre zdravie. Spoločne sme si zabehli deti okolo veľkého futbalového ihriska. Kto nevládal bežať, mohol aj odkráčať, hlavne, že sa hýbal.

      Pre tých zdatnejších sme pripravili súťaž „O najvytrvalejšieho bežca ŠKD“.

    • Zber gaštanov
     • Zber gaštanov

      Aj my zo školského klubu sme sa zapojili ZBERU GAŠTANOV. Vo štvrtok 4. októbra popoludní sme boli na vychádzke v mestskom cintoríne. Aj keď gaštanov nebolo veľa, podarilo sa nám nazbierať 33 kilogramov - 2 vrecia gaštanov.

    • Novohradské hry v atletike 2018
     • Novohradské hry v atletike 2018

      Už sa stalo pravidlom, že prvý školský mesiac, september, zakončujeme športovo - Novohradskými hrami v atletike. Nebolo tomu inak ani tento rok a za slnečného počasia sa našim chlapcom a dievčatám v konkurencii žiakov z desiatich škôl opäť darilo. Chlapci obsadili celkovo striebornú a dievčatá bronzovú priečku. BLAHOŽELÁME!

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 18. 10. 2018
  • Fotogaléria

   • Fyzikálna exkurzia Košice
   • Geologická exkurzia – Ipolytarnóc ( Maďarsko )
   • Jesenné práce
   • Beh zdravia
   • Exkurzia mohyla pod Bradlom - Košariská
   • Novohradské hry
   • Európsky deň jazykov
   • Biela pastelka
   • Biela pastelka
  • Kontakty

   • Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec
   • skola@zsvajanlc.edu.sk
   • Tajomníčka školy, sekretariát: 047/4333794 Bočíková Zuzana, Personalistka školy: 047/4333794 Šandorová Božena, Riaditeľka školy: 047/4512691 Mgr. Kamenská Jana, Zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň: 047/4512692 Mgr. Štrbková Jana, Zástupkyňa riaditeľky pre II. stupeň: 047/4512692 Mgr. Pinzíková Soňa, Školská jedáleň: 047/4333786 Bc. Albertová Valéria.
   • Ulica Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec
  • Prihlásenie