Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec

Prihlásenie

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lea Drozdová
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Hudecová
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Zubová
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Margaréta Ráczová
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Erika Liachová
2.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Stanislava Líšková
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Grendová
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marianna Sujová
3.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Leicherová
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Katarína Schullerová
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renata Vrbiniaková
4.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Šestinová
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Pápayová
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Antovová
5.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Čemanová
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Karin Lőkeová
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Matej Holý
6.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Mazúchová
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Papcunová
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslav Paľaga
7.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Bronislava Gulánová
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. RNDr.Miroslava Fízeľová
Foto Foto Foto Foto Foto
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Goljanová
8.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Antónia Zacharová
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Čemanová
Foto Foto Foto Foto Foto
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marian Krnáč
9.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michaela Mičianiková
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2018.0.1078 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2017