Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec

Prihlásenie

Zoznam tried

Názov
1.A
1.B
1.C
2.A Triedny učiteľ Margaréta Ráczová
2.B Triedny učiteľ PaedDr. Erika Liachová
2.C Triedny učiteľ PaedDr. Stanislava Líšková
3.A Triedny učiteľ Mgr. Adriana Zubová
3.B Triedny učiteľ Mgr. Lea Drozdová
3.C Triedny učiteľ Mgr. Eva Hudecová
4.A Triedny učiteľ Katarína Schullerová
4.B Triedny učiteľ Mgr. Renata Vrbiniaková
4.C Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Šestinová
5.A Triedny učiteľ Mgr. Marianna Sujová
5.B Triedny učiteľ Mgr. Andrea Grendová
5.C
6.A Triedny učiteľ Mgr. Karin Lőkeová
6.B Triedny učiteľ Mgr. Matej Holý
6.C Triedny učiteľ Mgr. Mária Mazúchová
7.A Triedny učiteľ Mgr. Iveta Papcunová
7.B Triedny učiteľ Mgr. Miroslav Paľaga
7.C Triedny učiteľ Mgr. Bronislava Gulánová
8.A Triedny učiteľ Ing. RNDr.Miroslava Fízeľová
Foto Foto Foto Foto Foto
8.B Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Goljanová
8.C Triedny učiteľ Mgr. Antónia Zacharová
9.A Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Čemanová
Foto Foto Foto Foto Foto
9.B Triedny učiteľ Mgr. Marian Krnáč
9.C Triedny učiteľ Mgr. Michaela Mičianiková
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2018.0.1058 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.08.2017