Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec

Prihlásenie

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: skola@zsvajanlc.edu.sk alebo Tajomníčka školy, sekretariát: 047/4333794 Bočíková Zuzana, Personalistka školy: 047/4333794 Šandorová Božena, Riaditeľka školy: 047/4512691 Mgr. Kamenská Jana, Zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň: 047/4512692 Mgr. Štrbková Jana, Zástupkyňa riaditeľky pre II. stupeň: 047/4512692 Mgr. Pinzíková Soňa, Školská jedáleň: 047/4333786 Bc. Albertová Valéria. alebo Kontakt

 
Pozícia:

Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (5.-9. ročník ZŠ) - Anglický jazyk    Mám záujem

Úväzok:Na plný úväzok
Dátum nástupu:1.9.2017
Požiadavky:Požadované vzdelanie: VŠ II. stupňa –učiteľstvo pre ZŠ, SŠ.

Výber uchádzačov prebehne pohovorom s vedením školy v dňoch 05. – 07.06.2017, na základe písomného alebo telefonického pozvania.
Na pohovor pozveme len vybratých uchádzačov.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania s profesijným
životopisom.
Požiadavky na uchádzača: telesná a duševná spôsobilosť, bezúhonnosť,
ovládanie štátneho jazyka

Žiadosť je potrebné zaslať najneskôr do 02.06.2017 na adresu školy poštou:
Základná škola,
Ulica Vajanského 2844/47
984 01 Lučenec

alebo e-mailom: skola@zsvajanlc.edu.sk
kontaktná osoba : Mgr. Jana Kamenská - 047/4512691
Božena Šandorová - 047/4333794
 

 
Pozícia:

Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (5.-9. Ročník ZŠ) Fyzika, Matematika, Informatika   Mám záujem

Úväzok:Na plný úväzok
Dátum nástupu:1.9.2017
Požiadavky:Požadované vzdelanie: VŠ II. stupňa –učiteľstvo pre ZŠ, SŠ.

Výber uchádzačov prebehne pohovorom s vedením školy v dňoch 05. – 07.06.2017, na základe písomného alebo telefonického pozvania.
Na pohovor pozveme len vybratých uchádzačov.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania s profesijným
životopisom.
Požiadavky na uchádzača: telesná a duševná spôsobilosť, bezúhonnosť,
ovládanie štátneho jazyka

Žiadosť je potrebné zaslať najneskôr do 02.06.2017 na adresu školy poštou:
Základná škola,
Ulica Vajanského 2844/47
984 01 Lučenec

alebo e-mailom: skola@zsvajanlc.edu.sk
kontaktná osoba : Mgr. Jana Kamenská - 047/4512691
Božena Šandorová - 047/4333794